>  Tvistemål

Tvistemål

Har du eller ditt företag fått ett krav på betalning som ni motsätter er? Har ni ett krav mot någon annan? Kanske avser kravet en utförd tjänst, en levererad vara eller ett skadestånd? Finns det ett rättsförhållande som behöver klarläggas även om det inte finns något ekonomiskt krav, till exempel huruvida ett avtal fortfarande är bindande?

Då har du kommit rätt. Advokatfirman Apex är en nischbyrå med spetskompetens inom tvistlösning. Sammanlagt har vi drygt 90 års erfarenhet av att processa i domstol och skiljeförfaranden, och vi företräder alltifrån några av världens största koncerner till enmansbolag. Vanliga tvisteområden är entreprenader, fel i fastighet, avtalstolkning, skadestånd inom avtal, skadestånd utom avtal, aktieägartvister, immaterialrättsliga intrång och försäkringstvister för att nämna några.

Ibland kan det vara värt att försöka rädda ett affärsförhållande och då kan vi försöka lösa tvisten genom en samförståndslösning med motparten, även om saken redan hamnat i domstol eller skiljeförfarande. Går inte det så driver vi tvisten åt dig i domstol eller skiljeförfarande och håller dig fortlöpande informerad så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Vi börjar alltid med att inventera vilka handlingsalternativ du har i den situation du befinner dig i och hur du bäst tar dig vidare.

Behöver du hjälp med detta?