>  Stefan Kraft

Stefan Kraft har stor erfarenhet av arbete inom fastighetsjuridik med särskild inriktning på fel i fastighet. Han hanterar även fastighetsrättsliga tvister i domstolar och hyresnämnder. Stefan har även lång erfarenhet av entreprenadtvister samt plan- och bygglovsfrågor. Vidare processar Stefan även i domstolar i olika affärsrättsliga tvister.