>  Mats Österholm

Mats Österholm arbetar främst med tvistelösning, men även med avtalsrätt, entreprenadrätt, skadeståndsrätt och bolagsrätt. Mats har framgångsrikt företrätt några av världens största företag i såväl avtalsförhandlingar som inför domstol. Innan Mats började på advokatbyrå 2004 studerade han bl.a. internationell processrätt vid University of Georgia School of Law 2002-2003 samt undervisade i internationell privat- och processrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet 2004. Mats deltog i det lag som företrädde Sverige i juridiktävlingen Telders International Law Moot Court Competition i The International Court of Justice i Haag 2002, där laget placerade sig på andra plats bland 26 deltagande nationer. Innan Mats började studera juridik så arbetade Mats som yrkesofficer i Marinen på 90-talet.