>  Mats Fogeman

Mats Fogeman är specialiserad inom immaterialrätt och marknadsrätt. Han förhandlar och upprättar avtal, t ex licensavtal, samarbetsavtal och distributionsavtal. Han har mångårig erfarenhet av tvister kring immateriella rättigheter som upphovsrätt, varumärkesrätt, marknadsrätt, patenträtt, medierätt och formgivning.

Utöver detta bistår han även med allmän löpande rådgivning och hantering av varumärkesportföljer och strategier kring immateriella rättigheter för att skapa ett skräddarsytt skydd för företag samt rådgivning kring bekämpning av piratkopiering där samarbete sker med rättsvårdande myndigheter och säkerhetsföretag både i Sverige och internationellt.

Mats har en bakgrund inom media där han tidigare var verksam på Aftonbladet i Stockholm. Han har även medverkat som sakkunnig i upphovsrättsmål.