>  Magnus Altin

Magnus Altin är av domstolsverket registrerad medlare i tvister som avser försäkring, fastighet och skadestånd.

Erfarenhet

  • 2002 Jur. kand. examen
  • 2002 – 2008 Arbete inom försäkringsbranschen
  • 2008 – Arbete vid advokatbyrå
  • Advokat sedan 2010

Medlemskap

Svenskt forum för medling och konflikthantering