>  Erik Widman

Advokat Erik G. Widman har varit verksam som affärsjuridisk rådgivare sedan 1995. Han har biträtt bolag, ägare, föreningar och kommuner inom ett stort antal branscher i de olika juridiska områden där han är verksam.

Erik G. Widman har erfarenhet av hundratals tvister i många olika branscher och av olika storlek i tingsrätter, hovrätter, Högsta Domstolen och olika skiljeförfaranden. Han har också mångårig erfarenhet av IT-relaterad juridik både beträffande svenska och internationella förhållanden där han bl. a. lämnat rådgivning avseende licensavtal, systemleveransavtal och outsourcing. Sedan 2001 har han varit personuppgiftsombud för flera marknadsledande bolag och även lämnat rådgivning avseende integritets- och personuppgiftsfrågor. Dessutom har han stor erfarenhet av tvister rörande digital upphovsrätt och systemleveranser.

Erik G. Widman är även verksam inom kommersiell hyresrätt med avtalsfrågor och hyresförhandlingar avseende lokaler och hyresrättsliga tvister bland annat på uppdrag av ledande fastighetsbolag och olika aktörer inom civilsamhället.