>  Edgar Modin

Edgar Modin arbetar främst med tvistemål inom bland annat fel i fastighet, servitut och entreprenad. Edgar har processat i tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen, förvaltningsdomstolar samt hyresnämnden. År 2021 deltog Edgar i Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna med goda resultat. Edgar skrev sitt examensarbete, och har deltagit i den offentliga debatten, om tjänstemannaansvar och korruption inom den civila statsförvaltningen. Edgar är utbildad operasångare och utövar MMA på sin fritid.