>  David Almgren

David Almgren

Samarbetande advokat (Advokataktiebolaget Almgren & Partner)

David Almgren är samarbetande advokat i kontorsgemenskap. David har arbetat på advokatbyrå sedan 1992 och har stor erfarenhet av de flesta förekommande rättsområden. Idag arbetar David huvudsakligen med bostadsrättsföreningar, hyres- och fastighetsjuridik, dödsbon samt arvs- och testamentsrätt.