>  Köp- och Avtalsrätt

Köp- och Avtalsrätt

Ett avtals främsta syfte är att säkerställa en friktionsfri affärsrelation. För detta behöver man dels identifiera vad parterna behöver komma överens om, dels dokumentera vad man har kommit överens om. Avtalet måste vara skrivet så att båda parter förstår vad som står i avtalet och anpassas efter den aktuella affärsrelationen. Ett för ”tungt” och omfattande avtal som parterna inte förstår gör inte så stor nytta, och ett för kortfattat avtal riskerar att lämna viktiga punkter oreglerade och riskerar därmed att orsaka friktion mellan parterna framöver.

Vi biträder dig vid ingående av alla typer av avtal, antingen genom att upprätta förslag till avtal eller genom att granska ett existerande förslag till avtal. Vi biträder dig även om du har en fråga om hur ett redan ingånget avtal ska tolkas.

Vi hanterar alla avtalsrelaterade tvister.

Behöver du hjälp med detta?