>  Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Utöver rena tvister i försäkringsärenden så hjälper vi dig även med löpande skadereglering i ansvarsskador och personskador. Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om olika försäkringslösningar för att hitta den bästa lösningen föra dina risker och behov. Till skillnad från försäkringsmäklare så får vi ingen provision från försäkringsbolagen för detta, så du vet att vårt enda intresse i vår rådgivning är ditt intresse.

Behöver du hjälp med detta?