>  Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

För de allra flesta är en fastighetsaffär den största enskilda investeringen som man gör i livet. Inte allt för sällan upptäcker man fel i fastigheten. Det kan gälla fel då fastighetens skick avviker från vad man som köpare hade fog att förutsätta vid köpet, eller andra fysiska eller rättsliga fel. Advokatfirman Apex biträder i tvister med anledning av

köp och försäljning av fastigheter. Vi biträder även i rättsliga frågor avseende fastighetsmäklares eventuella ansvar samt vid överlåtelser, förädling, byggnation och planering, avstyckning, klyvning samt hyra.

Behöver du hjälp med detta?