>  Extern bolagsjurist

Extern bolagsjurist

En bolagsjurist kan löpande stödja företagets olika delar avseende såväl kundprojekt som i interna frågeställningar. Att anställa en bolagsjurist kan kosta över 100 000 kr / månad bara i lönekostnad, och få bolag har vare sig råd med den kostnaden eller behovet av en bolagsjurist på heltid. Till detta kommer kostnader för vidareutbildningar, kontorsyta, juridiska databaser etcetera.

Hos Advokatfirman Apex kan ni få en extern bolagsjurist till en fast kostnad varje månad. Ni får då en advokat som är väl bekant med er verksamhet där ni bara behöver lyfta luren eller skicka ett mail när ni behöver juridiskt stöd. Kontakta oss så går vi tillsammans igenom ert behov för att hitta en lösning som passar ert behov.

Behöver du hjälp med detta?