>  Entreprenadrätt

Entreprenadrätt

Få företag hamnar så ofta i tvist som företag i entreprenadbranschen, och en stor del av de tvister vi processar är entreprenadtvister.

Av just det skälet vet vi också hur man minimerar riskerna att hamna i tvist genom att vidta vissa åtgärder redan i planeringsstadiet. Genom att i) identifiera vad parterna behöver komma överens om och ii) dokumentera vad man har kommit överens om i dessa delar så hjälper vi både entreprenörer och beställare med att upprätta avtal och granska avtalsförslag för att maximera chanserna att entreprenaden flyter på så friktionsfritt som möjligt.

Behöver du hjälp med detta?