>  Entreprenadrätt

Entreprenadrätt

Entreprenader omfattas av betydande reglerverk och villkor som kan vara svåra att tolka, särskilt vad gäller ansvarsfördelning mellan entreprenör och beställare. Advokatfirman APEX är experter på- och har lång erfarenhet av fastighetsrätt och arbetar med tvister avseende både mindre och större entreprenader. Vi är särskilt inriktade på småhusentreprenader och felaktig utförda hantverkstjänster. Vi har ett brett kontaktnät med erfarna besiktningsmän och tekniker för besiktningar och sakkunnigutlåtanden.

Behöver du hjälp med detta?