>  Bolagsrätt

Bolagsrätt

Vi har betydande erfarenhet av alla förekommande bolagsrättsliga ärenden, från upprättande av aktieägaravtal i fåmansbolag till nyemissioner i miljardklassen. Vi kan biträda er med nyemissioner, kapitalandelslån och andra former av kapitalanskaffning, aktieägaravtal, bolagsordningar, arbetsordningar, bolagsbildning, fusion och fission av bolag, företagsförvärv etc.

Vi tar även uppdrag som extern stämmoordförande vid bolags- och föreningsstämmor i aktiebolag och bostadsrättsföreningar.

Behöver du hjälp med detta?