>  Någon har ett krav mot mig

Någon har ett krav mot mig

Ett krav kan riktas mot dig av flera skäl. En kund kan vara missnöjd med en produkt eller en tjänst, en köpare av ett hus kan anse att huset har dolda fel, en avtalspart kan anse att du har brutit mot ett avtal eller en leverantör kräver betalt för en vara eller en tjänst. Ibland kan det vara någon som du inte ens har en affärsrelation med, vilket ofta förekommer inom exempelvis immaterialrätten.

Oavsett om det finns någon substans i kravet mot dig eller ej så behöver du ha en strategi för att bemöta kravet, och den strategin varierar beroende på en mängd olika faktorer. Vad avser kravet? Vilken domstol är behörig att avgöra tvisten? Vem har bevisbördan? Har motparten någon bevisning till stöd för sitt krav? Vilken motbevisning har du tillgång till? Finns det någon annan som kan ha bevisning som är av intresse? Finns det en affärsrelation med motparten som du vill bevara? Finns det en tredje part, exempelvisen underleverantör, som du i din tur kan rikta krav mot?

Alla tvister har dock en sak gemensamt. Ju tidigare du kontaktar oss, desto bättre förutsättningar har vi att föra tvisten till ett så fördelaktigt utfall för dig som möjligt. Kontakta oss därför så tidigt som möjligt.

Behöver du hjälp med detta?