>  Jag har ett krav mot någon annan

Jag har ett krav mot någon annan

Ett krav mot någon annan kan uppstå av många olika orsaker. Du kan ha betalt för en vara eller tjänst, som en entreprenad, som du inte fått eller inte är nöjd med, du kan ha köpt ett hus med dolda fel, en annan aktieägare i ett bolag kan ha brutit mot ert aktieägaravtal, en före detta anställd kan ha tagit med sig ett kundregister eller andra företagshemligheter när denne lämnade företaget för att gå till en konkurrent, en underleverantör kan ha gjort ett icke fackmässigt jobb som måste göras om i en entreprenad eller ett försäkringsbolag kan vägra att betala ut försäkringsersättning som du är berättigad till för att nämna några exempel.

Bland det första man ofta behöver göra när man har ett krav på någon är att samla ihop bevis. Detta kan vara e-post, sms, protokoll, skrivna avtal, vittnen, sakkunniga osv. Detta görs oftast effektivast innan motparten ens vet om att man kommer att framställa ett krav. Vi gör en inledande analys av vilken bevisning som redan finns och vilken som behöver samlas in.

Det är även viktigt hur man formulerar grunderna när man väcker talan mot någon annan, dvs skälen till att du vill få ersättning av motparten. När talan väl är väckt så får grunderna normalt inte ändras. Fel utformade så kan de göra att din talan löper stor risk att misslyckas.

Det är därför viktigt att du kontaktar oss i ett så tidigt skede som möjligt, helst innan du framfört ett krav till motparten. Vi kan analysera vilka handlingsalternativ du har och på bästa sätt utforma din talan, samla in bevis och optimera dina chanser till framgång i målet.

Slutligen, vi vet att en tvist tar tid och energi från din kärnverksamhet. Vi driver därför tvisten åt dig med målsättningen att du ska kunna koncentrera dig på din kärnverksamhet och låta oss sköta tvisten. Vi håller dig löpande informerad och meddelar dig när vi behöver uppgifter från dig.

Behöver du hjälp med detta?