>  Försäkringsbolag och advokatbyråer

Försäkringsbolag och advokatbyråer

Advokatbyråer

När ni inte kan ta en tvist på grund av jäv eller av annan anledning och ni behöver referera klienten till någon annan advokatbyrå så är två saker viktiga: Att klienten blir väl omhändertagen och att ni får klienten tillbaka.

Båda dessa saker kan ni vara trygga med hos oss. Klienten är er, och med över 90 års sammanlagd erfarenhet inom tvistemål, från tingsrätt till Högsta domstolen och inom i princip alla typer av mål så är er klient i goda händer.

Försäkringsbolag

Vi har erfarenhet av att hjälpa såväl svenska som utländska försäkringsbolag med att företräda försäkringsbolagets klienter i tvister om rådgivningsansvar och andra ansvarstvister. Vi lämnar även en second opinion på rättsläget i en pågående tvist.

Behöver du hjälp med detta?