OM OSS

Advokatfirman Apex är en modern advokatfirma med inriktning på tvistlösning och processer.

 

Vi arbetar även med affärsrätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt, men även immaterialrätt och internationella licensavtal. Vi har ett internationellt fokus och tar emot kunder från hela världen.

 

Som en modern advokatfirma anser vi att man alltid når bäst resultat när man arbetar tillsammans i team, och vi brinner för att tillsammans lösa problem och ta till vara på möjligheter på ett kreativt sätt. Hos oss får du den lilla advokatfirmans uppmärksamhet och fokus med den stora advokatfirmans arbetsmetodik. Vi håller ett högt tempo och hittar arbetssätt som passar både oss och kunden.

Vårt kontor ligger på Skeppsbron 40. Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Stockholm Sweden Cityscape

VAD VI GÖR

Advokatfirman Apex arbetar inom områdena tvister, affärsjuridik, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Affärsjuridik

Vi hjälper våra kunder med due diligence, transaktioner och affärsmässiga strategier. Vi finns där under hela processen med upprättande av kontrakt, avtalshantering och förhandling.

Fastighetsrätt

Vi bistår med hjälp vid köp och försäljning av fastighet, samt att genomgå processer vid fel i fastighet.

Bank- och finansrätt

Vi hjälper banker och andra finansiella företag med juridisk strukturering av finansiella instrument och andra finansieringsprodukter.

Tvistlösning

Ibland hamnar man i meningsskiljaktigheter med andra företag och privatpersoner. Ibland kan det vara värt att försöka rädda ett affärsförhållande och då kan vårt team försöka lösa tvisten genom en samförståndslösning med motparten innan frågan går till domstol.  Går inte det så driver vårt team tvisten åt dig i domstol eller skiljeförfarande och håller dig fortlöpande informerad så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Boka in ett första kostnadsfritt möte med oss så inventerar vi vilka handlingsalternativ du har i den situation du befinner dig i.

Immaterialrätt

Vi hjälper er med licensavtal, patenträtt, varumärkesskydd och upphovsrätt. Advokat Terje Mörnholm har långvarig erfarenhet av internationella licensavtal.

Bolagsrätt

Inom affärsjuridiken är bolagsrätten av stor betydelse. Vårt stöd innefattar bildande av aktiebolag, emissioner, aktieägaravtal, nybildning och annan typ av kapitaltillskott, vinstutdelning, fusioner etc.

VÅRT TEAM

Mats Österholm primarily practices Commercial Litigation, as well as Intellectual Property, Mergers and Acquisitions, Corporate Law, and General Contract Law. Mats has successfully represented several Fortune 500-companies, including one of the ten largest, and also represents smaller start-up companies with litigation and contract negotiations. Before he started practicing law in 2004, he studied Conflict of Laws and Intellectual Property at University of Georgia School of Law in 2002-2003. Mats also taught Private International Law at Uppsala University Faculty of Law in 2004. In 2002, Mats was part of the team representing Sweden in the Telders International Law Moot Court Competition at the International Court of Justice in The Hague, placing second among 26 participating nations. Prior to studying law, Mats served as a Naval Officer in the Royal Swedish Navy in the 1990s.

mats@stockholmlaw.se
Direct: +46 (0)8 518 341 01
Cell: +46 (0)733 48 47 49

Mats Österholm

Advokat

Advokat Erik G. Widman har varit verksam som affärsjuridisk rådgivare sedan 1995. Han har biträtt bolag, ägare, föreningar och kommuner inom ett stort antal branscher i de olika juridiska områden där han är verksam.

Erik G. Widman har erfarenhet av hundratals tvister i många olika branscher och av olika storlek i tingsrätter, hovrätter, Högsta Domstolen och olika skiljeförfaranden. Han har också mångårig erfarenhet av IT-relaterad juridik både beträffande svenska och internationella förhållanden där han bl. a. lämnat rådgivning avseende licensavtal, systemleveransavtal och outsorcing. Sedan 2001 har han varit personuppgiftsombud för flera marknadsledande bolag och även lämnat rådgivning avseende integritets- och personuppgiftsfrågor. Dessutom har han stor erfarenhet av tvister rörande digital upphovsrätt och systemleveranser.

Erik G. Widman är även verksam inom kommersiell hyresrätt med avtalsfrågor och hyresförhandlingar avseende lokaler och hyresrättsliga tvister bl.a. på uppdrag av ledande fastighetsbolag och olika aktörer inom civilsamhället.

erik@stockholmlaw.se
Direkt: +46 (0)8 517 341 03
Mobil: +46 (0)70 718 78 05

Erik G. Widman

Advokat

Mats Fogeman är specialiserad inom immaterialrätt och marknadsrätt. Han förhandlar och upprättar avtal, t ex licensavtal, samarbetsavtal och distributionsavtal. Han har mångårig erfarenhet av tvister kring immateriella rättigheter som upphovsrätt, varumärkesrätt, marknadsrätt, patenträtt, medierätt och formgivning. Utöver detta bistår han även med allmän löpande rådgivning och hantering av varumärkesportföljer och strategier kring immateriella rättigheter för att skapa ett skräddarsytt skydd för företag samt rådgivning kring bekämpning av piratkopiering där samarbete sker med rättsvårdande myndigheter och säkerhetsföretag både i Sverige och internationellt. Mats har en bakgrund inom media där han tidigare var verksam på Aftonbladet i Stockholm. Han har även medverkat som sakkunnig i upphovsrättsmål.
mats.fogeman@stockholmlaw.se
Direkt: +46 (0)8 551 06 220
Mobil: +46 (0)70 518 32 60

Mats Fogeman

Advokat

Särskilda verksamhetsområden

Fastighetsrätt
Entreprenadjuridik
Hyres- och bostadsjuridik
Mäklarjuridik
Skadestånd – och försäkringrätt
Tvistelösning
Eko-Brott
Magnus Altin är av domstolsverket registrerad medlare i tvister som avser försäkring, fastighet och skadestånd.

Erfarenhet
2002 Jur. kand. examen
2002 – 2008 Arbete inom försäkringsbranschen
2008 – Arbete vid advokatbyrå
Advokat sedan 2010

Medlem i Svenskt forum för medling och konflikthantering

magnus@stockholmlaw.se

Magnus Altin

Advokat
Vi söker ständigt efter ny talanger. Är du på jakt efter ett spännande och utvecklande arbete som advokat?
Skicka ditt CV till info@stockholmlaw.se.

VÅRA KUNDER

Vi är alltid ute efter att ge bästa möjliga resultat till våra kunder. Vi ser också alltid till att vara anträffbara!

 

Kontakta oss direkt!

EN PROCESS FÖR PROCESSER

Vi arbetar ständigt på att hitta nya kreativa lösningar på problem. Vi drivs av att ge våra kunder goda resultat, att överträffa oss själva och vi försöker hela tiden förnya vårt sätt att arbeta.

 

När vi arbetar gör vi det med högt tempo, med ambition och med målet om att alltid vinna. Efter många års erfarenhet och insikten om att en advokatfirma drivs bäst som ett team har vi arbetat fram kreativa tekniker till att hjälpa våra kunder.

 • KONTAKT

  Vi börjar med att diskutera ert problem, våra gemensamma mål och upplägget för det framtida processen.

 • RESEARCH

  En grundlig research och förståelse för ert case kommer ge tydliga resultat.

 • TVISTER

  Vi ser alltid till att följa upp varje case och ge kontinuerligt stöd under processen.

 • MÄTBARHET

  Vi vill se till att vårt samarbete ger bästa resultat. Vi sätter mål ihop och ser till att fullfölja dessa.

KONTAKTA OSS

Skeppsbron 40

+46 8 518 341 00

info@stockholmlaw.se

Linkedin